Uusvada külamaja soojaks!

Uusvada Kultuuriküla algatas ja viis ellu projekti: Uusvada külamaja soojaks. Vastav rahastustaotlus esitati Kohaliku omaalgatuse programmi meetmesse RE.2.3. taotlusvooru Võrumaa KOP sügisvoor 2022 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” – 01.09.2022-03.10.2022. Projektiga Uusvada külamaja soojaks tagati Uusvada külakeskuse aastaringne kasutamine kogukonnateenuste pakkumiseks ettevõtlikkuse ning inimkapitali arendamise eesmärgil, programmi piirkonnaspetsiifiliste kogukonnaürituste korraldamiseks ning kultuuri ja koolitusürituste korraldamiseks. Kogu …

Read moreUusvada külamaja soojaks!

Uusvada külamaja elektrisüsteemi uuendamine

Uusvada Kultuuriküla taotles vahendeid Uusvada külamaja elektrisüsteemi uuendamiseks Setomaa programmist. Projektiga Uusvada külamaja elektrisüsteemi uuendamine astutakse suur samm Uusvada Kultuuriküla idee edasiarendamisel ning väga suure ja pikaaegse Uusvada piirkonna traditsioonilise kultuuri-, kogukonna- ja majanduselu taastamisel. Antud projektiga uuendatakse täielikult Uusvada külamaja majasisene elektrisüsteem külamaja aastaringseks mugavaks kasutamiseks. Uusvada külamaja aastaringset kasutust ootavad erinevad projektid ja …

Read moreUusvada külamaja elektrisüsteemi uuendamine

Uusvada kerksuskeskus

Uusvada Kultuuriküla osales Päästeameti projektikonkursil mittetulundusühingutele “Olevalmis – kogukondade võimestamine kriisideks valmistumisel 2023″ ning esitas taotluse Uusvada kerksuskeskuse loomiseks ja kriisikoolituse ning kriisiplaani koostamiseks. Uusvada Kultuurikülale eraldati toetust 1575 eurot, millele lisandus omaosalus, vähemalt 10%. Projekti peamine eesmärk on olla oma kogukonnaga valmis erinevateks kriisideks (ulatuslikumad elektrikatkestused), et parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja võimet hädaolukordadega senisest …

Read moreUusvada kerksuskeskus

katuseraha

Uusvada külamaja katuseraha koos!

Head sõbrad ja toetajad! Nüüd on siis meie katuseraha projekti finantseerimise probleem lahenenud. Saime kinnituse riigieelarve toele 5000 euro ulatuses. Koos annetajate toel kogutud 8291 euroga on meil 13 291 eurot koos. Nüüd jääb üle ainult esitada 23.veebruariks taotlus Siseministeeriumi kodanikuühiskonna osakonnale ja loodame, et suure tõenäosusega meie taotlus ka rahuldatakse. Külamaja pole kaugeltki veel …

Read moreUusvada külamaja katuseraha koos!

Külamaja seinad soojaks

Setomaa Edendüsfondi komisjon otsustas 26.04.2021 koosolekul toetada MTÜ Uusvada Kultuuriküla projekti „Külamaja seinad soojaks“ 7000 euroga. Projekti käigus eemaldati Uusvada külamajal vana vooder ja soojustus, korrastati põhikonstruktsioonid, paigaldati uus soojustus ja puitvooder.

Uusvada külamaja I korruse avatäidete vahetus

Projektiga Uusvada külamaja I korruse avatäidete vahetus tagatakse Uusvada külakeskuse aastaringne kasutamine kogukonnateenuste pakkumiseks ettevõtlikkuse ning inimkapitali arendamise eesmärgil, programmi piirkonnaspetsiifiliste kogukonnaürituste korraldamiseks ning kultuuri ja koolitusürituste korraldamiseks. Uusvada külamaja saab uued aknad ja uksed ning piirkonna elanikele ja külalistele tekkib kaua oodatud kooskäimise koht. Projekti kogumaht 10 000 eurot Projekti rahastab 80% ulatuses (8000 …

Read moreUusvada külamaja I korruse avatäidete vahetus

Vesi Uusvada külakeskusele

SA Võrumaa Arenduskeskus (edaspidi arenduskeskus), vaadanud läbi MTÜ Uusvada Kultuuriküla (edaspidi taotleja), 01.04.2020 taotluse registreerimisnumbriga 5-1/118-1 projektile „Vesi Uusvada külakeskusele“ (edaspidi projekt) riigihalduse ministri 09.03.2018 määruse nr 15 „Kohaliku omaalgatuse programm“ (edaspidi määrus) alusel toetusesaamiseks.Arenduskeskus leidis taotlust menetledes, et taotleja ja taotlus vastavad määruses sätestatud nõuetele ning esitas taotluse § 18 lõike 1 SA Võrumaa …

Read moreVesi Uusvada külakeskusele

Uusvada külaplats elavaks

Projekti eesmärk: Alates 2020 aasta kevadest on võimalik Uusvada külaplatsi (2 ha) heakorda ja hooldus ellu viia kiiremini ja efektiivsemalt ning külaplatsil on võimalik läbi viia uusi ja traditsioonilisi üritusi ja laagreid. See aga omakorda parandab elukeskkonda ning majanduslikku aktiivsust. Jaanipäevaks on juba planeeritud välifestival Uusvada DADA. Projekti kasu: Projekti kasusaajateks on piirkonna elanikud ja …

Read moreUusvada külaplats elavaks

Elektriühenduse taastamine

Elekrtiühenduse taastamine Projekti käigus taastati külamajale elekter: 16A, 3 faasi. Töö käigus paigaldati postile elektrikilp, viidi maakaabel külakeskuseni ja paigaldati majja ajutine ehitusaegne kilp. Projekti kogumaksumus 1175 eur ja see sai teostatud tänu annetajate toele! Täname kõiki annetajaid!