Uusvada Kultuuriküla planeering

Kõigepealt täname Karin Bachmanni, kes on võtnud enda südameasjaks Uusvada Kultuuriküla maa-ala planeeringu ja on pakkunud välja omapoolse visiooni sellest kuidas võiks välja näha külakeskuse ala. See planeering pole päriselt lukku löödud ja me saame teha siin korrektuure ja täiendusi aga see on plaan kuhu hakkame oma külakeskuse väljaehitamisel liikuma. Vaadake ja avaldage oma arvamust.