Esileht

SINU HEATEGU ON OODATUD!

Uusvada Kultuuriküla projekt vajab väga sinu tuge! Tee oma pangakontole igakuine püsimakse MTÜ-le Uusvada Kultuuriküla, arveldusarve Swedbank EE742200221060868838. Makse võib ju olla väga väike, näiteks 1 euro aga see aitab meil maksta maamaksud, elektri eest ja teha külamaja korrastustöid, et külarahvas saaks oma maja ja külas toimuksid kontserdid, filmifestivalid, laagrid.

Tee oma annetus

Uusvada Kultuuriküla on Uusvada ja teiste lähikülade Pliia, Tiirhanna, Vinski, Tsergondõ, Lepä, Tepia, Serga, Väiko-Serga, Kitsõ inimeste ühisprojekt piirkonna sotsiaalse- ja kultuurilise elu mitmekesistamiseks, piirkonna arendamiseks ning meeldiva elukeskkonna loomiseks:

Kujundame ja loome ise oma elukeskkonda! Teeme asju koos ja tundub, et me pole enam üksi ning kõik tahavad tulla siia, et näha millega tegeleb Uusvada Kultuuriküla. Rein Järvelill

Uusvada Kultuurikülas tegutsevad Seto Miihi Summ, kirjastus Seto Kiri, FUFF (Soome-Ugri filmifestival), Hurmart OÜ, Seto Pank, Seto Kaubamaja, helistuudio Kullamäe Productions.

Evar Saar on arutlenud Uusvada nime päritolu teemal:
Kiristaja Arvissõ kogutu andmidõ perrä Eesti kohanimeraamatun: Edimäne mainminõ 1585–1587 Взвадъ, Взводъ. Umbõs 1790 Извадъ, umbõs 1866 Узвадъ, 1882 Изводъ, Изводокъ (küla ja puustus), 1903 Uuswata, 1904 Uusvata, Изва́дъ.
Olõ arvamisõl, et vinnekeeldsen nimen om toimunu muutus u>i ja nimekujjõ Извадъ jt olõ-i vajja tähele pandaq. Sama muutus om juhtunu Mehikuurma vinnekeelidse nimega: узмень ’kitsas koht, järvekitsus, väin, laht’, 1472–1473 Измень, Изменка, с Ызмены.
Sellest, et Взвадъ ja Uusvat om üts ja sama, om lihtsa arvu saiaq.
Vinnemaal om õnnõ üts ammõtlik asula, minkal om sama nimi, Взвад Novgorodimaa süämen, täpsele sääl, kon Lovati jõgi juusk Ilmjärve.
Löüdse netist säändse aoluuseletüse. Püürdkeq erilist tähelepandmist rööpnime kujulõ [ozvado~ozvada].

Взвад (Възвад, или Озвадо, Озвад) — селение Новгородской области, упоминаемое в XIII в. в договорах Новгорода с великими князьями владимирскими и тверскими, а потом, в XV в., и с московскими. В 1477 г. Иван III, подступивши к Новгороду, приказал стать “иным воеводам у езеря Илмеря на Взваде и на Ужине”. Теперь есть у оз. Ильменя, на берегу Ловати, деревня Взвад, или Звад, Старорусского уезда, в 21 в. от Ст. Руссы. В одной версте от нее село Новинки, приходская церковь которого образовалась из Звадского монастыря, существовавшего еще в начале XVII в. “Собр. гос. гр. и дог.” (I, №№ 1, 2, 3, 8, 9 и 15). “Акты Арх. эксп.” (I, №№ 57, 91 и 281); “Акты ист.” (I, № 258).
Max Vasmeri vinne keele etümoloogilinõ sõnaraamat: взвад, др.-русск. възвадъ, узвадъ «охота», часто (см. Дювернуа, Др.-русск. сл. 23). Вероятно, табуистическое название от ва́дить «приманивать».
Mis taa nüüd sõs om, kas 1) siirdunu nimi Novgorodist; 2) kotus, miä om pidänü vürstile tagama, et olõs võimalik узвад’i pitäq?
 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Postitatud 23.03.2023 ,

Setomaa Hooldekodu Mikitamäel ootab oma meeskonda hooldustöötajat, kelle tööülesanneteks on hooldekodu klientide igapäevatoimingutes toetamine, abistamine ja juhendamine.
Lisainfo tel 5254211 või hooldekodu@setomaa.ee.
... Vaata rohkemVaata vähem

Setomaa Hooldekodu Mikitamäel ootab oma meeskonda hooldustöötajat, kelle tööülesanneteks on hooldekodu klientide igapäevatoimingutes toetamine, abistamine ja juhendamine.
Lisainfo tel 5254211 või hooldekodu@setomaa.ee.

Postitatud 19.03.2023 ,

Tere, Uusvada külamaja maja otsib siseuksi.
Kas kas kellegil on jäänud seisma või üle siseuksi?
Lengidega, klaasidega või ilma, tasuta või väikse raha eest.
Võivad olla ka erinevat mõõtu ja profiili, värviksime üle, hea kui puidust aga vaatame kõik valikud üle.
Vajadused kokku:
1 KORRUS: 2 WC ust, 1 saali uks, 1 saali tagauks, 1 kontori uks.
2 KORRUS: 2 WC ust (abiruum), 2 toaust.
... Vaata rohkemVaata vähem

Kommentaar Facebookis

Mina midagi leian teile🙂

Mul on mingi hunnik kahepoolseid lengidega siseuksi, mis on ca 30 aastat tagasi valmistatud, kuid kasutust pole leidnud. Papiga üle löödud ja klaasiavadega. Kui kahepoolsed huvitavad, siis võib kirjutada. Raha ei taha.

Mul on üks jube ilus uks, keldris risuks jalus. Aga Tallinnas ja ilma lengita.

Postitatud 16.03.2023 ,

MTÜ Uusvada Kultuuriküla üldkoosolek toimus 05.03.2023. algusega kell 17.00. Koosolekul osales 12 inimest. Koosolekut juhatas: Rein Järvelill, Protokollis: Sirje Rump

**Päevakord:**

.1**.** **2022 majandusaasta aruande tutvustus**

Juhatuse liige Rein Järvelill tutvustas majandusaasta aruannet. MTÜ-l on 18 liiget. 2022.aasta lõpuks oli MTÜ bilansimaht 99632 eur ja netovara 80909 eur. Aasta tulud olid 39961 eur ja kulud 19619 eur. Investeeringute maht 14651 eurot.

**2. Ülevaade projektidest**

Eemise aasta lõpust on pooleli külamaja elektrisüsteemi paigaldamise projekt ja teise korruse soojustamise projekt.

**2.** **Uued tegevused**

2023.aastal on plaan jätkata investeeringutega külamajja. Samuti korraldada küla traditsioonilisi üritusi ja piitrepäeval korraldada tänukontsert annetajatele ning tähistada seda päeva ühise peoga.

4. **Juhatuse liikme valimine**

Kolmandaks juhatuse liikmeks valiti ühehäälselt Martin Mets

**5. Liikmemaksudest**

Võlglaste osas otsustati, et kui liikmemaks on üle 2 aasta maksmata, arvatakse liige ühingust välja. Kinnitati, et liikmeks astumise tasu on 100 eurot ja aastane liikmemaks 30 eurot. Otsused võeti vastu ühehäälselt.
... Vaata rohkemVaata vähem

Kommentaar Facebookis

Jaksu ja tervist teitele! 🙂

Postitatud 01.03.2023 ,

Tule kindlasti pühapäeval külakoosolekule! ... Vaata rohkemVaata vähem

Tule kindlasti pühapäeval külakoosolekule!

Postitatud 27.02.2023 ,

Riigikogu valimiste päev on 5. märtsil 2023. aastal. Valimisnädal algab esmaspäeval, 27. veebruaril. See koosneb kuuest eelhääletamise päevast. Kuna valija pole enam seotud ühe kindla valimisjaoskonnaga, siis saab ta oma valimisringkonna piires valida, millises jaoskonnas hääletamas käia.

Eelhääletamise ajal 27. veebruarist – 4. märtsini on võimalik hääletada ka elektrooniliselt.

Riigikogu valimiste ametlikult veebilehelt leiab kogu vajaliku informatsiooni valimiste ja hääletamise kohta, selleks külasta veebilehte [valimised.ee](www.valimised.ee/)
## Jaoskond nr. 3 (Meremäe ja Luhamaa piirkond)

Kontaktid

e-post: [vald@setomaa.ee](mailto:vald@setomaa.ee), tel. +372 5888 7395
## Hääletamisruumid

**Valimispäev**

05. märts 2023 9:00 - 20:00

Petseri tee 15, Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond

**Eelhääletamine**

04. märts 2023 - 04. märts 2023 12:00 - 20:00

Petseri tee 15, Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond

03. märts 2023 - 03. märts 2023 12:00 - 20:00

Luhamaa külaplats, Määsi küla, Setomaa vald, Võru maakond

04. märts 2023 - 04. märts 2023 12:00 - 20:00

Kooli tn 1, Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
... Vaata rohkemVaata vähem

Riigikogu valimiste päev on 5. märtsil 2023. aastal. Valimisnädal algab esmaspäeval, 27. veebruaril. See koosneb kuuest eelhääletamise päevast. Kuna valija pole enam seotud ühe kindla valimisjaoskonnaga, siis saab ta oma valimisringkonna piires valida, millises jaoskonnas hääletamas käia.

Eelhääletamise ajal 27. veebruarist – 4. märtsini on võimalik hääletada ka elektrooniliselt.

Riigikogu valimiste ametlikult veebilehelt leiab kogu vajaliku informatsiooni valimiste ja hääletamise kohta, selleks külasta veebilehte [valimised.ee](https://www.valimised.ee/)
## Jaoskond nr. 3 (Meremäe ja Luhamaa piirkond)

Kontaktid

e-post: [vald@setomaa.ee](mailto:vald@setomaa.ee), tel. +372 5888 7395
## Hääletamisruumid

**Valimispäev**

05. märts 2023 9:00 - 20:00

Petseri tee 15, Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond

**Eelhääletamine**

04. märts 2023 - 04. märts 2023 12:00 - 20:00

Petseri tee 15, Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond

03. märts 2023 - 03. märts 2023 12:00 - 20:00

Luhamaa külaplats, Määsi küla, Setomaa vald, Võru maakond

04. märts 2023 - 04. märts 2023 12:00 - 20:00

Kooli tn 1, Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Vaata veel

TULE MEIEGA!

MTÜ Uusvada Kultuuriküla võtab vastu uusi liikmeid, kes tahavad panustada Uusvada ja lähipiirkonna arengusse.

Vaata lähemalt

Uusvada Kultuuriküla uudised