Esileht

SINU HEATEGU ON OODATUD!

Uusvada Kultuuriküla projekt vajab väga sinu tuge! Tee oma pangakontole igakuine püsimakse MTÜ-le Uusvada Kultuuriküla, arveldusarve Swedbank EE742200221060868838. Makse võib ju olla väga väike, näiteks 1 euro aga see aitab meil maksta maamaksud, elektri eest ja teha külamaja korrastustöid, et külarahvas saaks oma maja ja külas toimuksid kontserdid, filmifestivalid, laagrid.

Tee oma annetus

Külamaja katuseprojekti raha koos! Koos riigieelarve toetusega kogusime 13291 eurot! Täname kõiki annetajaid!

Külamaja elektriprojekti omaosaluseks (2015 eur) on annetatud 28.01.2022 seisuga kokku:
1291 eur 64%

Uusvada Kultuuriküla on Uusvada ja teiste lähikülade Pliia, Tiirhanna, Vinski, Tsergondõ, Lepä, Tepia, Serga, Väiko-Serga, Kitsõ inimeste ühisprojekt piirkonna sotsiaalse- ja kultuurilise elu mitmekesistamiseks, piirkonna arendamiseks ning meeldiva elukeskkonna loomiseks:

Kujundame ja loome ise oma elukeskkonda! Teeme asju koos ja tundub, et me pole enam üksi ning kõik tahavad tulla siia, et näha millega tegeleb Uusvada Kultuuriküla. Rein Järvelill

Uusvada Kultuurikülas tegutsevad Seto Miihi Summ, kirjastus Seto Kiri, FUFF (Soome-Ugri filmifestival), Hurmart OÜ, Seto Pank, Seto Kaubamaja, helistuudio Kullamäe Productions.

Evar Saar on arutlenud Uusvada nime päritolu teemal:
Kiristaja Arvissõ kogutu andmidõ perrä Eesti kohanimeraamatun: Edimäne mainminõ 1585–1587 Взвадъ, Взводъ. Umbõs 1790 Извадъ, umbõs 1866 Узвадъ, 1882 Изводъ, Изводокъ (küla ja puustus), 1903 Uuswata, 1904 Uusvata, Изва́дъ.
Olõ arvamisõl, et vinnekeeldsen nimen om toimunu muutus u>i ja nimekujjõ Извадъ jt olõ-i vajja tähele pandaq. Sama muutus om juhtunu Mehikuurma vinnekeelidse nimega: узмень ’kitsas koht, järvekitsus, väin, laht’, 1472–1473 Измень, Изменка, с Ызмены.
Sellest, et Взвадъ ja Uusvat om üts ja sama, om lihtsa arvu saiaq.
Vinnemaal om õnnõ üts ammõtlik asula, minkal om sama nimi, Взвад Novgorodimaa süämen, täpsele sääl, kon Lovati jõgi juusk Ilmjärve.
Löüdse netist säändse aoluuseletüse. Püürdkeq erilist tähelepandmist rööpnime kujulõ [ozvado~ozvada].

Взвад (Възвад, или Озвадо, Озвад) — селение Новгородской области, упоминаемое в XIII в. в договорах Новгорода с великими князьями владимирскими и тверскими, а потом, в XV в., и с московскими. В 1477 г. Иван III, подступивши к Новгороду, приказал стать “иным воеводам у езеря Илмеря на Взваде и на Ужине”. Теперь есть у оз. Ильменя, на берегу Ловати, деревня Взвад, или Звад, Старорусского уезда, в 21 в. от Ст. Руссы. В одной версте от нее село Новинки, приходская церковь которого образовалась из Звадского монастыря, существовавшего еще в начале XVII в. “Собр. гос. гр. и дог.” (I, №№ 1, 2, 3, 8, 9 и 15). “Акты Арх. эксп.” (I, №№ 57, 91 и 281); “Акты ист.” (I, № 258).
Max Vasmeri vinne keele etümoloogilinõ sõnaraamat: взвад, др.-русск. възвадъ, узвадъ «охота», часто (см. Дювернуа, Др.-русск. сл. 23). Вероятно, табуистическое название от ва́дить «приманивать».
Mis taa nüüd sõs om, kas 1) siirdunu nimi Novgorodist; 2) kotus, miä om pidänü vürstile tagama, et olõs võimalik узвад’i pitäq?
 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Postitatud 10.09.2022 ,

Täna valmis Uusvadas uus lugu. Peeter Pai, Viisteist aastat hiljem. Kuulamiseks:) ... Vaata rohkemVaata vähem

Video image

Kommentaar Facebookis

Ilu!

Postitatud 30.08.2022 ,

Uusvada võistkond on oodatud, kes soovivad osaleda, andke mulle privas teada!Setomaa külade mängud toimuvad käesoleval aastal Kostkova külas 18.septembril. Mängude algus on kell 12.00.
Kõigil külade võistkondadel palume kohale tulla pool tundi varem, sest võistkondade kohapealne nimeline registreerimine lõpeb kell 11.45.
Külade mängudel on võistkonna suuruseks 5 inimest. Võistlusalad selguvad kohapeal ja on rohkem lõbusad ning vähem füüsilist pingutust pakkuvad.
Võistkondade eelregistreerimine kuni 11.septembrini:
raul.kudre@setomaa.ee Raul Kudre 5256695

Kostkova küla ootab kõigi 156 küla esindusi endale külla!
... Vaata rohkemVaata vähem

Uusvada võistkond on oodatud, kes soovivad osaleda, andke mulle privas teada!

Postitatud 08.08.2022 ,

Setomaa vald

OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING Luhamaa, Meremäe ja Obinitsa piirkonnas PÜHAPÄEVAL, 14. augustil 2022

• Luhamaa külaplatsi kõrval (Kõivuniidu, Määsi küla) kell 9.00- 10.00
• Meremäel korrusmajade juures (Kaasiku, Meremäe küla) kell 10.30- 11.00
• Obinitsa kaupluse juures (Kesktänav 15, Obinitsa küla) kell 11.30- 12.00

Jäätmeid saavad isikut tõendava dokumendi alusel üle anda Setomaa valla elanikud ja kinnistute omanikud, kellel on sõlmitud jäätmeveo leping AS-iga Eesti Keskkonnateenused ning kellel pole võlgnevust vedaja ees.

Kogumisringi käigus võetakse vastu järgmist liiki jäätmeid:
• vanarehvid (kõik liigid) kuni 6 rehvi etteregistreerimisel telefonil 5629 3446 kuni 12.august;
• vanad päevavalgustuslambid;
• elavhõbedat sisaldavad jäätmed;
• vanad ravimid;
• lahusti- ja liimjäätmed, fotokemikaalid;
• pestitsiidid;
• värvijäätmed;
• ohtlikke aineid sisaldavad pesuained;
• ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid;
• akud ja patareid;
• ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus;
• saastunud pakendid;
• vanapaber ja papp;
• segapakend;
• elektri- ja elektroonikaseadmed ning nende jäätmed kuni 3 ühikut;
• töötlemata puit;
• lehtkaas kuni 25 kg;
• kasutuskõlblik mööbel;

Lisainfo telefonil 5629 3446, moonika.pindis@setomaa.ee
Moonika Pindis, Setomaa vallavalitsuse keskkonnaspetsialist
... Vaata rohkemVaata vähem

OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING Luhamaa, Meremäe ja Obinitsa piirkonnas PÜHAPÄEVAL, 14. augustil 2022

• Luhamaa külaplatsi kõrval (Kõivuniidu, Määsi küla) kell 9.00- 10.00
• Meremäel korrusmajade juures (Kaasiku, Meremäe küla) kell 10.30- 11.00
• Obinitsa kaupluse juures (Kesktänav 15, Obinitsa küla) kell 11.30- 12.00

Jäätmeid saavad isikut tõendava dokumendi alusel üle anda Setomaa valla elanikud ja kinnistute omanikud,  kellel on sõlmitud jäätmeveo leping AS-iga Eesti Keskkonnateenused ning kellel pole võlgnevust vedaja ees.

Kogumisringi käigus võetakse vastu järgmist liiki jäätmeid: 
• vanarehvid (kõik liigid) kuni 6 rehvi etteregistreerimisel telefonil 5629 3446 kuni 12.august;
• vanad päevavalgustuslambid;
• elavhõbedat sisaldavad jäätmed;
• vanad ravimid;
• lahusti- ja liimjäätmed, fotokemikaalid;
• pestitsiidid;
• värvijäätmed;
• ohtlikke aineid sisaldavad pesuained; 
• ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid; 
• akud ja patareid;
• ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus;
• saastunud pakendid;
• vanapaber ja  papp;
• segapakend;
• elektri- ja elektroonikaseadmed ning nende jäätmed kuni 3 ühikut;
• töötlemata puit;
• lehtkaas kuni 25 kg;
• kasutuskõlblik mööbel;

Lisainfo telefonil 5629 3446, moonika.pindis@setomaa.ee 
Moonika Pindis, Setomaa vallavalitsuse keskkonnaspetsialist
Vaata veel

TULE MEIEGA!

MTÜ Uusvada Kultuuriküla võtab vastu uusi liikmeid, kes tahavad panustada Uusvada ja lähipiirkonna arengusse.

Vaata lähemalt

Uusvada Kultuuriküla uudised