5.märtsil toimus Uusvada Kultuuriküla üldkoosolek

Üldkoosoleku protokoll

Toimumisaeg: 05.03.2023, algusega kell 17.00

Koosolekul osales 12 inimest (registreerimisleht lisas)

Koosolekut juhatas: Rein Järvelill, Protokollis: Sirje Rump

Päevakord:

1.2022 majandusaasta aruande tutvustus

2. Ülevaade projektidest

3. Uued tegevused

4. Juhatuse liikme valimine

5. Liikmemaksudest

  1. 2022 majandusaasta aruande tutvustus

Juhatuse liige Rein Järvelill tutvustas majandusaasta aruannet.

MTÜ-l on 18 liiget.

2022.aasta lõpuks oli MTÜ bilansimaht 99632 eur ja netovara 80909 eur. Aasta tulud olid 39961 eur ja kulud 19619 eur. Investeeringute maht 14651 eurot.

2. Ülevaade projektidest

Eemise aasta lõpust on pooleli külamaja elektrisüsteemi paigaldamise projekt ja teise korruse soojustamise projekt.

3. Uued tegevused

2023.aastal on plaan jätkata investeeringutega külamajja. Samuti korraldada küla traditsioonilisi üritusi ja piitrepäeval korraldada tänukontsert annetajatele ning tähistada seda päeva ühise peoga.

4. Juhatuse liikme valimine

Kolmandaks juhatuse liikmeks valiti ühehäälselt Martin Mets

5. Liikmemaksudest

Võlglaste osas otsustati, et kui liikmemaks on üle 2 aasta maksmata, arvatakse liige ühingust välja.

Kinnitati, et liikmeks astumise tasu on 100 eurot ja aastane liikmemaks 30 eurot.

Otsused võeti vastu ühehäälselt.

Leave a Comment