Uusvada külamaja soojaks!

Uusvada Kultuuriküla algatas ja viis ellu projekti: Uusvada külamaja soojaks. Vastav rahastustaotlus esitati Kohaliku omaalgatuse programmi meetmesse RE.2.3. taotlusvooru Võrumaa KOP sügisvoor 2022 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” – 01.09.2022-03.10.2022.

Projektiga Uusvada külamaja soojaks tagati Uusvada külakeskuse aastaringne kasutamine kogukonnateenuste pakkumiseks ettevõtlikkuse ning inimkapitali arendamise eesmärgil, programmi piirkonnaspetsiifiliste kogukonnaürituste korraldamiseks ning kultuuri ja koolitusürituste korraldamiseks. Kogu Uusvada külamaja on nüüd soojustatud ning piirkonna elanikele ja külalistele tekkis kaua oodatud kooskäimise koht.

Projekti mahuks oli esialgselt planeeritud 4500 eurot, millest toetuse maht 4000 eurot. Projekti teostamisel kujunes projekti kogumaksumuseks 10 245,90 eurot.

Projektiga soojustati kogu külamaja 2 korrus ja katusealune PUR vahuga. Projekt kujunes märgatavalt kallimaks esialgse töömahu arvutamisel tehtud arvutusvea tõttu, tegelik töömaht oli esialgsest märgatavalt suurem. Projekti ülekulu kanti MTÜ omavahendite arvelt.

Projekt teostati 2023.aasta suvel ja projekti töövõtjaks oli KR Construct OÜ.

Leave a Comment