Liikmed

MTÜ Uusvada Kultuuriküla liikmed

Uusvada Kultuuriküla ootab oma liikmeskonda inimesi, kes elavad Uusvadas või naaberkülades ja tahavad ühiselt arendada Uusvada Kultuuriküla ja Uusvada külakeskust. 

Praegu on Uusvada Kultuurikülal 18 liiget.

Uued liikmed peavad vastama Uusvada Kultuuriküla põhikirja tingimustele ja tasuma 100 eur liikmeks astumise tasu. Liikmemaksuks on kinnitatud 30 eurot aastas.

Liikmeks astumise avalduse saab esitada SIIN