Liikmed

MTÜ Uusvada Kultuuriküla liikmed

Uusvada Kultuuriküla ootab oma liikmeskonda inimesi, kes elavad Uusvadas või naaberkülades ja tahavad ühiselt arendada Uusvada Kultuuriküla ja Uusvada külakeskust. 

Praegu on Uusvada Kultuurikülal 13 liiget.

Uued liikmed peavad vastama Uusvada Kultuuriküla põhikirja tingimustele ja tasuma 100 eur liikmeks astumise tasu.

Liikmeks astumise avalduse saab esitada SIIN.