Liikmed

MTÜ Uusvada Kultuuriküla liikmed

Uusvada Kultuuriküla ootab oma liikmeskonda inimesi, kes elavad Uusvadas või naaberkülades ja tahavad ühiselt arendada Uusvada Kultuuriküla ja Uusvada külakeskust. 

Praegu on Uusvada Kultuurikülal 9 liiget.

Uued liikmed peavad vastama Uusvada Kultuuriküla põhikirja tingimustele ja tasuma 100 eur liikmeks astumise tasu.

Liikmeks astumise avalduse saab esitada SIIN.