Uusvada külamaja katuseraha koos!

Head sõbrad ja toetajad!

Nüüd on siis meie katuseraha projekti finantseerimise probleem lahenenud. Saime kinnituse riigieelarve toele 5000 euro ulatuses. Koos annetajate toel kogutud 8291 euroga on meil 13 291 eurot koos. Nüüd jääb üle ainult esitada 23.veebruariks taotlus Siseministeeriumi kodanikuühiskonna osakonnale ja loodame, et suure tõenäosusega meie taotlus ka rahuldatakse.

Külamaja pole kaugeltki veel valmis ja meie külaselts on teinud juba järgmise projektitaotluse külamaja elektrisüsteemi uuendamiseks. Esialgne otsus meie taotluse rahuldamiseks on ka juba olemas ja meil on seal omafinantseeringu vajadus 2015 eurot, millest 1291 eurot on tänu meie toetajatele ja Riigikogu katuserahadele juba olemas ja külaseltsil tuleb leida veel 724 eurot, et elektriprojekt ellu viia (täpset summat me veel täna ei tea, sest hanked nii projekteerimisele kui ehitamisele on veel läbi viimata).

Suur tänu kõigile, kes elasid meie tegemistele kaasa ja andsid oma olulise panuse Uusvada külamaja katuse valmimisse. Kevadel, kui ilmad lähevad ilusaks, kutsume kõiki toetajaid ühele toredale kontserdile Uusvadas.

Erilised tänud OÜ Förmann NT-le, ilma kelle abita poleks me nii kaugele jõudnud!

Leave a Comment