Külamaja seinad soojaks

Setomaa Edendüsfondi komisjon otsustas 26.04.2021 koosolekul toetada MTÜ Uusvada Kultuuriküla projekti „Külamaja seinad soojaks“ 7000 euroga.

Projekti käigus eemaldati Uusvada külamajal vana vooder ja soojustus, korrastati põhikonstruktsioonid, paigaldati uus soojustus ja puitvooder.