Uusvada külamaja I korruse avatäidete vahetus

Projektiga Uusvada külamaja I korruse avatäidete vahetus tagatakse Uusvada külakeskuse aastaringne kasutamine kogukonnateenuste pakkumiseks ettevõtlikkuse ning inimkapitali arendamise eesmärgil, programmi piirkonnaspetsiifiliste kogukonnaürituste korraldamiseks ning kultuuri ja koolitusürituste korraldamiseks.

Uusvada külamaja saab uued aknad ja uksed ning piirkonna elanikele ja külalistele tekkib kaua oodatud kooskäimise koht.

Projekti kogumaht 10 000 eurot

Projekti rahastab 80% ulatuses (8000 eur) Setomaa programm

Projekti omaosalus on 2000 eurot, millest 250 eurot on toetanud Setomaa vald. Omaosaluse oleme katnud annetuste ja liikmemaksude arvelt.

Projekt teostati 2021 suvel