Uusvada külaplats elavaks

Projekti eesmärk: Alates 2020 aasta kevadest on võimalik Uusvada külaplatsi (2 ha) heakorda ja hooldus ellu viia kiiremini ja efektiivsemalt ning külaplatsil on võimalik läbi viia uusi ja traditsioonilisi üritusi ja laagreid. See aga omakorda parandab elukeskkonda ning majanduslikku aktiivsust. Jaanipäevaks on juba planeeritud välifestival Uusvada DADA.

Projekti kasu: Projekti kasusaajateks on piirkonna elanikud ja sündmuste külalised, ca 500 inimest. Tänu realiseeritud projektile saab olema Uusvada küla keskne ala hooldatud ning on võimalik läbi viia traditsioonilisi ja uusi üritusi ja kokkusaamisi. Külarahvas väljendas suurt rõõmu soetatud tehnika üle.

Projekti tulemusena on hangitud Uusvada Kultuurikülale murutraktor HUSQVARNA TS 142L koos vajaliku lisavarustusega.

Projekti kogumaksumus: 2204,60 eur, millest omafinatseering 204,60 eur.

Projekti on rahastanud kohaliku omaalgatuse programm, läbi Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) sihtfinantseerimise ja Võrumaa Arenduskeskuse korraldamisel.