Elektriühenduse taastamine

Elekrtiühenduse taastamine

Projekti käigus taastati külamajale elekter: 16A, 3 faasi.

Töö käigus paigaldati postile elektrikilp, viidi maakaabel külakeskuseni ja paigaldati majja ajutine ehitusaegne kilp.

Projekti kogumaksumus 1175 eur ja see sai teostatud tänu annetajate toele!

Täname kõiki annetajaid!