Teeme koos!

TAHAN TOETADA

Kutse õppereisile!

Projekti “ACT LOCAL” raames toimub tore õppereis 10.-12. oktoobril 2019. Uusvada külakogukonnast on sellel reisil võimalik osaleda 1-2 inimesel. Huvilistel võtta ühendust Rein Järvelillega; rein@seto.ee. Veel on võimalik ühel kiiremal reageerijal osaleda õppereisil. PROGRAMMNeljapäev, 10. oktoober 2019 11:30 – 12:15 Kogunemine Võrus, Võrumaa toidukeskuses, ühine lõunasöök.Koidula 7, Võru. MTÜ Maana tegevuse tutvustus. Sotsiaalteenuste osutamine kogukonna …

Read moreKutse õppereisile!

Uusvada külamaja soojaks!

Uusvada Kultuuriküla algatas ja viis ellu projekti: Uusvada külamaja soojaks. Vastav rahastustaotlus esitati Kohaliku omaalgatuse programmi meetmesse RE.2.3. taotlusvooru Võrumaa KOP sügisvoor 2022 “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” – 01.09.2022-03.10.2022. Projektiga Uusvada külamaja soojaks tagati Uusvada külakeskuse aastaringne kasutamine kogukonnateenuste pakkumiseks ettevõtlikkuse ning inimkapitali arendamise eesmärgil, programmi piirkonnaspetsiifiliste kogukonnaürituste korraldamiseks ning kultuuri ja koolitusürituste korraldamiseks. Kogu …

Read moreUusvada külamaja soojaks!

Uusvada külamaja elektrisüsteemi uuendamine

Uusvada Kultuuriküla taotles vahendeid Uusvada külamaja elektrisüsteemi uuendamiseks Setomaa programmist. Projektiga Uusvada külamaja elektrisüsteemi uuendamine astutakse suur samm Uusvada Kultuuriküla idee edasiarendamisel ning väga suure ja pikaaegse Uusvada piirkonna traditsioonilise kultuuri-, kogukonna- ja majanduselu taastamisel. Antud projektiga uuendatakse täielikult Uusvada külamaja majasisene elektrisüsteem külamaja aastaringseks mugavaks kasutamiseks. Uusvada külamaja aastaringset kasutust ootavad erinevad projektid ja …

Read moreUusvada külamaja elektrisüsteemi uuendamine

Uusvada seltsimaja I korruse ruumide remont

Uusvada seltsimajal on juba kasutusluba aga hoone on amortiseerunud ja vajab remonti. Hoone on ehitatud kolhoosi kontoriks kuid külakogukonna huvitegevuse ja vabaaja veetmise vajaduste rahuldamiseks tuleb remontida seltsimaja esimese korruse ruumid vastavalt kaasaja nõuetele. Tahame luua ruumidele naturaalsest puidust seinad, asuda ruume kasutama kerskuskeskusena (oleme saanud rahastuse vastavale Päästeameti projektile kriisiplaani koostamiseks ja generaatori ostmiseks) …

Read moreUusvada seltsimaja I korruse ruumide remont

Uusvada kerksuskeskus

Uusvada Kultuuriküla osales Päästeameti projektikonkursil mittetulundusühingutele “Olevalmis – kogukondade võimestamine kriisideks valmistumisel 2023″ ning esitas taotluse Uusvada kerksuskeskuse loomiseks ja kriisikoolituse ning kriisiplaani koostamiseks. Uusvada Kultuurikülale eraldati toetust 1575 eurot, millele lisandus omaosalus, vähemalt 10%. Projekti peamine eesmärk on olla oma kogukonnaga valmis erinevateks kriisideks (ulatuslikumad elektrikatkestused), et parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja võimet hädaolukordadega senisest …

Read moreUusvada kerksuskeskus

5.märtsil toimus Uusvada Kultuuriküla üldkoosolek

Üldkoosoleku protokoll Toimumisaeg: 05.03.2023, algusega kell 17.00 Koosolekul osales 12 inimest (registreerimisleht lisas) Koosolekut juhatas: Rein Järvelill, Protokollis: Sirje Rump Päevakord: 1.2022 majandusaasta aruande tutvustus 2. Ülevaade projektidest 3. Uued tegevused 4. Juhatuse liikme valimine 5. Liikmemaksudest Juhatuse liige Rein Järvelill tutvustas majandusaasta aruannet. MTÜ-l on 18 liiget. 2022.aasta lõpuks oli MTÜ bilansimaht 99632 eur …

Read more5.märtsil toimus Uusvada Kultuuriküla üldkoosolek

katuseraha

Uusvada külamaja katuseraha koos!

Head sõbrad ja toetajad! Nüüd on siis meie katuseraha projekti finantseerimise probleem lahenenud. Saime kinnituse riigieelarve toele 5000 euro ulatuses. Koos annetajate toel kogutud 8291 euroga on meil 13 291 eurot koos. Nüüd jääb üle ainult esitada 23.veebruariks taotlus Siseministeeriumi kodanikuühiskonna osakonnale ja loodame, et suure tõenäosusega meie taotlus ka rahuldatakse. Külamaja pole kaugeltki veel …

Read moreUusvada külamaja katuseraha koos!

Külamaja seinad soojaks

Setomaa Edendüsfondi komisjon otsustas 26.04.2021 koosolekul toetada MTÜ Uusvada Kultuuriküla projekti „Külamaja seinad soojaks“ 7000 euroga. Projekti käigus eemaldati Uusvada külamajal vana vooder ja soojustus, korrastati põhikonstruktsioonid, paigaldati uus soojustus ja puitvooder.

Uusvada külamaja I korruse avatäidete vahetus

Projektiga Uusvada külamaja I korruse avatäidete vahetus tagatakse Uusvada külakeskuse aastaringne kasutamine kogukonnateenuste pakkumiseks ettevõtlikkuse ning inimkapitali arendamise eesmärgil, programmi piirkonnaspetsiifiliste kogukonnaürituste korraldamiseks ning kultuuri ja koolitusürituste korraldamiseks. Uusvada külamaja saab uued aknad ja uksed ning piirkonna elanikele ja külalistele tekkib kaua oodatud kooskäimise koht. Projekti kogumaht 10 000 eurot Projekti rahastab 80% ulatuses (8000 …

Read moreUusvada külamaja I korruse avatäidete vahetus

Vesi Uusvada külakeskusele

SA Võrumaa Arenduskeskus (edaspidi arenduskeskus), vaadanud läbi MTÜ Uusvada Kultuuriküla (edaspidi taotleja), 01.04.2020 taotluse registreerimisnumbriga 5-1/118-1 projektile „Vesi Uusvada külakeskusele“ (edaspidi projekt) riigihalduse ministri 09.03.2018 määruse nr 15 „Kohaliku omaalgatuse programm“ (edaspidi määrus) alusel toetusesaamiseks.Arenduskeskus leidis taotlust menetledes, et taotleja ja taotlus vastavad määruses sätestatud nõuetele ning esitas taotluse § 18 lõike 1 SA Võrumaa …

Read moreVesi Uusvada külakeskusele