Teeme koos!

TAHAN TOETADA

Kutse õppereisile!

Projekti “ACT LOCAL” raames toimub tore õppereis 10.-12. oktoobril 2019. Uusvada külakogukonnast on sellel reisil võimalik osaleda 1-2 inimesel. Huvilistel võtta ühendust Rein Järvelillega; rein@seto.ee. Veel on võimalik ühel kiiremal reageerijal osaleda õppereisil. PROGRAMMNeljapäev, 10. oktoober 2019 11:30 – 12:15 Kogunemine Võrus, Võrumaa toidukeskuses, ühine lõunasöök.Koidula 7, Võru. MTÜ Maana tegevuse tutvustus. Sotsiaalteenuste osutamine kogukonna …

Read moreKutse õppereisile!

Uusvada seltsimaja I korruse ruumide remont

Uusvada seltsimajal on juba kasutusluba aga hoone on amortiseerunud ja vajab remonti. Hoone on ehitatud kolhoosi kontoriks kuid külakogukonna huvitegevuse ja vabaaja veetmise vajaduste rahuldamiseks tuleb remontida seltsimaja esimese korruse ruumid vastavalt kaasaja nõuetele. Tahame luua ruumidele naturaalsest puidust seinad, asuda ruume kasutama kerskuskeskusena (oleme saanud rahastuse vastavale Päästeameti projektile kriisiplaani koostamiseks ja generaatori ostmiseks) …

Read moreUusvada seltsimaja I korruse ruumide remont

Uusvada kerskuskeskus

Uusvada Kultuuriküla osales Päästeameti projektikonkursil mittetulundusühingutele “Olevalmis – kogukondade võimestamine kriisideks valmistumisel 2023″ ning esitas taotluse Uusvada kerskuskeskuse loomiseks ja kriisikoolituse ning kriisiplaani koostamiseks. Uusvada Kultuurikülale eraldati toetust 1575 eurot, millele lisandus omaosalus, vähemalt 10%. Projekti peamine eesmärk on olla oma kogukonnaga valmis erinevateks kriisideks (ulatuslikumad elektrikatkestused), et parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja võimet hädaolukordadega senisest …

Read moreUusvada kerskuskeskus

5.märtsil toimus Uusvada Kultuuriküla üldkoosolek

Üldkoosoleku protokoll Toimumisaeg: 05.03.2023, algusega kell 17.00 Koosolekul osales 12 inimest (registreerimisleht lisas) Koosolekut juhatas: Rein Järvelill, Protokollis: Sirje Rump Päevakord: 1.2022 majandusaasta aruande tutvustus 2. Ülevaade projektidest 3. Uued tegevused 4. Juhatuse liikme valimine 5. Liikmemaksudest Juhatuse liige Rein Järvelill tutvustas majandusaasta aruannet. MTÜ-l on 18 liiget. 2022.aasta lõpuks oli MTÜ bilansimaht 99632 eur …

Read more5.märtsil toimus Uusvada Kultuuriküla üldkoosolek

katuseraha

Uusvada külamaja katuseraha koos!

Head sõbrad ja toetajad! Nüüd on siis meie katuseraha projekti finantseerimise probleem lahenenud. Saime kinnituse riigieelarve toele 5000 euro ulatuses. Koos annetajate toel kogutud 8291 euroga on meil 13 291 eurot koos. Nüüd jääb üle ainult esitada 23.veebruariks taotlus Siseministeeriumi kodanikuühiskonna osakonnale ja loodame, et suure tõenäosusega meie taotlus ka rahuldatakse. Külamaja pole kaugeltki veel …

Read moreUusvada külamaja katuseraha koos!

Külamaja seinad soojaks

Setomaa Edendüsfondi komisjon otsustas 26.04.2021 koosolekul toetada MTÜ Uusvada Kultuuriküla projekti „Külamaja seinad soojaks“ 7000 euroga. Projekti käigus eemaldati Uusvada külamajal vana vooder ja soojustus, korrastati põhikonstruktsioonid, paigaldati uus soojustus ja puitvooder.

Uusvada külamaja I korruse avatäidete vahetus

Projektiga Uusvada külamaja I korruse avatäidete vahetus tagatakse Uusvada külakeskuse aastaringne kasutamine kogukonnateenuste pakkumiseks ettevõtlikkuse ning inimkapitali arendamise eesmärgil, programmi piirkonnaspetsiifiliste kogukonnaürituste korraldamiseks ning kultuuri ja koolitusürituste korraldamiseks. Uusvada külamaja saab uued aknad ja uksed ning piirkonna elanikele ja külalistele tekkib kaua oodatud kooskäimise koht. Projekti kogumaht 10 000 eurot Projekti rahastab 80% ulatuses (8000 …

Read moreUusvada külamaja I korruse avatäidete vahetus

Vesi Uusvada külakeskusele

SA Võrumaa Arenduskeskus (edaspidi arenduskeskus), vaadanud läbi MTÜ Uusvada Kultuuriküla (edaspidi taotleja), 01.04.2020 taotluse registreerimisnumbriga 5-1/118-1 projektile „Vesi Uusvada külakeskusele“ (edaspidi projekt) riigihalduse ministri 09.03.2018 määruse nr 15 „Kohaliku omaalgatuse programm“ (edaspidi määrus) alusel toetusesaamiseks.Arenduskeskus leidis taotlust menetledes, et taotleja ja taotlus vastavad määruses sätestatud nõuetele ning esitas taotluse § 18 lõike 1 SA Võrumaa …

Read moreVesi Uusvada külakeskusele

skukt

Suur kunstioksjon Uusvada Kultuuriküla toetuseks

Suur Kunstioksjon Uusvada Kultuuriküla toetuseks – SKUKT tuleb märtsis. Veebruaris ootame oksjonile kunstnike töid. Oodatud on kõik kunstnikud, kes tahavad toetada Uusvada Kultuuriküla rajamist oma panusega. Ootame kunstnikelt nende teoseid oksjonile. Ootame kõiki kunstiliike ja ka käsitööd, originaale, printe, fotosid, skulptuure jne. Pakkuge välja minimaalne alghind (alghind läheb kunstnikule, võtame ka meelsasti tasuta 🙂 ). …

Read moreSuur kunstioksjon Uusvada Kultuuriküla toetuseks

Uusvada külaplats elavaks

Projekti eesmärk: Alates 2020 aasta kevadest on võimalik Uusvada külaplatsi (2 ha) heakorda ja hooldus ellu viia kiiremini ja efektiivsemalt ning külaplatsil on võimalik läbi viia uusi ja traditsioonilisi üritusi ja laagreid. See aga omakorda parandab elukeskkonda ning majanduslikku aktiivsust. Jaanipäevaks on juba planeeritud välifestival Uusvada DADA. Projekti kasu: Projekti kasusaajateks on piirkonna elanikud ja …

Read moreUusvada külaplats elavaks