Uusvada seltsimaja kütte- ja kanalisatsiooni valmidusega põranda ehitamine

Uusvada seltsimaja kütte- ja kanalisatsiooni valmidusega põranda ehitamine

Piiriveere Liider toetas Uusvada Kultuuriküla projekti: “Uusvada seltsimaja kütte- ja kanalisatsiooni valmidusega
põranda ehitamine” 10 000 euroga. Projekti teostajaks oli Katusõkatja OÜ ja projekt teostati 2019.aasta sügiseks. 

Projekti käigus eemaldati külamajst kogu vana ja mädanenud põrandakonstruktsioon ning orgaaniline pinnas. Põranda alune täideti tihendatud kruusaga ning vundament soojustati. Põrand valati armeeritud betoonist, kuhu olid paigaldatud põrandakütte ja veesüsteemi torustik.

Projekti tulemusel on külamaja kasutav küla ürituste korraldamiseks.

Tänud rahastajale, omafinantseeringu annetajatele ja kõigile talgulistele, kes olid abiks külamaja põranda valmimisel!

Projekt valmis LEADER programmi toel: